Skutečně jste se rozhodli správně?

Rozhodněte se správně

Kontrola
Nákupem originálních přípravků na ochranu rostlin získáte víc

Rozhodněte se správně

Zjistit více

VY SE MUSÍTE ROZHODNOUT

Jste zodpovědní hospodáři. O svou úrodu se zajímáte a dle vašeho uvážení používáte přípravky na ochranu rostlin.

1

Kde přípravky na ochranu rostlin nakupujete?

V obchodě

PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN NAKUPUJETE Z LEGÁLNÍHO ZDROJE

Jste zodpovědní a vaše úroda je bezpečná!

Gratulujeme!

Někde jinde
2
kupuji v bazaru

POZOR!

NAKUPUJETE OD NELEGÁLNÍCH DODAVATELŮ

Tyto přípravky mohou obsahovat netestované látky nebezpečné pro vás, vaši úrodu a životní prostředí!

NEZAPOMEŇTE!

Přípravky se smí nakupovat pouze od registrovaných distributorů, kteří mohou potvrdit prodej vystavením daňového dokladu

Není možné nakoupit v zahraničí povolené přípravky, které ovšem nejsou povolené v ČR

kupuji v zahraničí bez povolení / licence

POZOR!

NAKUPUJETE OD NELEGÁLNÍCH DODAVATELŮ

Tyto přípravky mohou obsahovat netestované látky nebezpečné pro vás, vaši úrodu a životní prostředí!

NEZAPOMEŇTE!

Přípravky se smí nakupovat pouze od registrovaných distributorů, kteří mohou potvrdit prodej vystavením daňového dokladu

Není možné nakoupit v zahraničí povolené přípravky, které ovšem nejsou povolené v ČR

Přes prostředníka
2
prostředník prodává na bazaru / trhu nebo přímo z auta

POZOR!

NAKUPUJETE OD NELEGÁLNÍCH DODAVATELŮ

Tyto přípravky mohou obsahovat netestované látky nebezpečné pro vás, vaši úrodu a životní prostředí!

NEZAPOMEŇTE!

Přípravky se smí nakupovat pouze od registrovaných distributorů, kteří mohou potvrdit prodej vystavením daňového dokladu

Není možné nakoupit v zahraničí povolené přípravky, které ovšem nejsou povolené v ČR

Prostředník přiváží přípravky ze zahraničí

POZOR!

NAKUPUJETE OD NELEGÁLNÍCH DODAVATELŮ

Tyto přípravky mohou obsahovat netestované látky nebezpečné pro vás, vaši úrodu a životní prostředí!

NEZAPOMEŇTE!

Přípravky se smí nakupovat pouze od registrovaných distributorů, kteří mohou potvrdit prodej vystavením daňového dokladu

Není možné nakoupit v zahraničí povolené přípravky, které ovšem nejsou povolené v ČR

Online
2
Hledám speciální nabídky se zajímavými cenami bez vystavení daňového dokladu na internetových fórech nebo v aukcích

POZOR!

NAKUPUJETE OD NELEGÁLNÍCH DODAVATELŮ

Tyto přípravky mohou obsahovat netestované látky nebezpečné pro vás, vaši úrodu a životní prostředí!

NEZAPOMEŇTE!

Přípravky se smí nakupovat pouze od registrovaných distributorů, kteří mohou potvrdit prodej vystavením daňového dokladu

Není možné nakoupit v zahraničí povolené přípravky, které ovšem nejsou povolené v ČR

V internetovém obchodě, který mi vystaví daňový doklad

PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN NAKUPUJETE Z LEGÁLNÍHO ZDROJE

Jste zodpovědní a vaše úroda je bezpečná!

Gratulujeme!

Legální přípravky na ochranu rostlin

Nelegální přípravky na ochranu rostlin

Nejsou v ČR registrované a jejich používáním porušujete zákon

Obsahují etiketu v češtině

Etiketa bývá často v cizím jazyce

Při zakoupení přípravku obdržíte daňový doklad, který slouží jako potvrzení o koupi

Neobdržíte potvrzení o zakoupení – daňový doklad

Přípravky byly intenzivně testovány před jejich schválením k prodeji, aby vaše úroda byla bezpečná

Přípravky obsahují netestované chemické látky s neznámými účinky a vlivy na vaše zdraví, úrodu a životní prostředí

Pokud přípravek i přes správné použití nefunguje, můžete požádat o podporu zákaznický servis

Pokud přípravek i přes správné použití nefunguje, či o úrodu přijdete, nemáte se kam odvolat

Nepřijdete o zdroje financování / dotace a certifikace

Přijdete o zdroje financování / dotace / podporu a certifikace

Rezidua zůstávají v plodinách, nepovolené látky lze odhalit, možný problém s dodáním úrody ke zpracovateli, který si dodávky kontroluje

Nákupem legálních přípravků získáte víc

Pořizováním padělků zaplatíte dvakrát

CO POUŽÍVÁNÍM NELEGÁLNÍCH PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN RISKUJETE?

Nelegální přípravky na ochranu rostlin jsou většinou padělky

Riskujete ztrátu úrody!

Nelegální přípravky obsahují neprověřené látky s neznámým vlivem na plodiny.

Nemusejí fungovat a v některých případech mohou plodiny spálit.

Riskujete ztrátu dotací!

Používání nelegálních přípravků je v rozporu se zákonem. Nesrovnalosti lze při náhodné inspekci snadno odhalit a to znamená ztrátu dotací.

Riskujte ztrátu zákazníků!

Pro zpracovatele a výrobce potravin je kvalita vysoce ceněná. Jste ochotni riskovat rezidua ve vaší produkci?

Riskujete nejednu pokutu!

Zákaz používání přípravků na ochranu rostlin, pokutu ve výši 4 000 000 Kč nebo dokonce vězení – to jsou sankce za používání a uskladňování padělaných přípravků na ochranu rostlin. Často kladené dotazy

Riskujete poškození zdraví a životního prostředí!

Nelegální výrobky obsahují netestované nebo zakázané chemikálie, které mohou trvale znečišťovat vodu i půdu a v důsledku toho poškodit vás a vaše okolí. Jste připraveni takové riziko přijmout?

Originál nebo padělek?

Díky níže uvedeným  informacím si můžete být jistí, že jste zakoupili originální přípravek na ochranu rostlin:

Koupili jste přípravek registrovaný v České republice

Nákup proběhl v prodejně nebo v online obchodě, který je registrován a prověřen ÚKZÚZ

Obdrželi jste daňový doklad na zakoupené přípravky

Přípravky na ochranu rostlin obsahují etiketu v češtině, která je neoddělitelnou součástí obalu